HAPPYCHEAP

BO BRA & BILLIGT...
Är det verkligen nödvändigt?

Vi som har det så bra, precis som det är.

Hur står det egentligen till med typhusen i Sverige?

Kategoriskt indelat efter antingen ekonomi alltså dom billiga husen, eller Design dom dyra husen. Där finns det ett stort glapp som vi vill fylla i.

Vi behöver variation och dynamik i typhusens värld!

Varför?

Därför att priset är orimligt och kvalitén är enbart rimlig, estetiskt och rumsligt är det fattigt om man inte har spenderat dyra pengar och kan därmed kan få upplevelsen av bra arkitektur.

Och det är tråkigt tycker vi!

Vi vill göra vackra hus tillgängligt för många fler. Vackra rum och material inom ramarna för god ekonomi, utformningen är till för användaren. Och därmed hur användaren vill förfoga över sina resurser: tid, fritid och pengar.

Bostaden kostar mycket av de resurser vi har till vårt förfogande, vad skulle vi göra om vi kunde betala hälften? - kanske arbeta 50 %?

Ett flux i livet, ett nytt sätt att hantera information och ekonomi på, vi arbetar mer flexibelt än någonsin tidigare. Så varför inte satsa på ett billigt och kvalitativt boende där fokus ligger på att spendera fri tid.

/ HAPPYCHEAP 2014